Saturday, July 26, 2008

Takut Kepada Allah swt.

Dalam sebuah Hadis Rasullullah s.a.w bersabda."Sesungguhnya Allah menciptakan Malaikat.Sayapnya yang sebelah mencapai bumi bahagian timur.Yang sebelah lagi mencapai bumi bahagian barat.Kepalanya di bawah Arasy dan kedua kakinya di dasar bumi ketujuh.Ia mempunyai bulu sebanyak makhluk Allah.Ketika seorang lelaki atau perempuan daripada umatku membaca selawat kepadaku,maka Allah memerintahkan Malaikat itu agar menyelam ke dalam lautan dari Nur di bawah Arasy.Malaikat yang menyelam itu kemudian keluar dan mengibas-ngibaskan sayapnya sehingga setiap bulu menitis setitis Nur.Daripada setiap titisan itu Allah menjadikan Malaikat yang memohonkan keampunan bagi orang tersebut sampai hari kiamat".

Sesetengah ulama' mengatakan,"Keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan.Keselamatan roh pada sedikitnya dosa.Dan keselamatan agama terletak pada membaca selawat kepada "Khairil Anam"(Muhammad s.a.w.).

Allah swt berfirman."Wahai orang-orang yang beriman,takutlah kepada Allah!Dan hendaklah (tiap-tiap) orang memperhatikan apa yang diusahakan besok iaitu hari kiamat.Takutlah kepada Allah.Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan."-Al Hasyr:18.

Sesungguhnya Malaikat,langit,bumi,siang dan malam pada hari kiamat, mereka sebagai saksi atas apa-apa yang dilakukan oleh manusia.Baik atau buruk.Taat atau maksiat.Tanda-tanda takut kepada Allah itu kelihatan pada 7 perkara:
1)Pada lisannya dengan menghindarkan diri daripada dusta,ghibah,menyebar fitnah,berbual kosong dan banyak bercakap.
2)Pada hatinya dengan membuang rasa permusuhan,kebodohan dan kedengkian terhadap sahabatnya.
3)Pada pandangannya dengan tidak suka kepada memandang pada makanan,minuman,pakaian atau hal-hal yang haram.Tidak pula terpikat kepada dunia.
4)Pada perutnya dengan tidak diisi dengan barang yang haram.Itulah dosa yang besar.
5)Pada kedua tangannya dengan tidak menggunakannya untuk perkara haram seperti mencuri,membunuh dan sebagainya.
6)Pada langkah kakinya dengan tidak menuju ke tempat-tempat maksiat.
7)Pada keta'atannya dengan hanya mencari redha Allah.Takut kepada riak dan munafik.

Dan seharusnya seseorang mukmin harus berada di antara rasa rakut dan berharap.Dia harus senantiasa mengharapkan rahmat Allah dengan tidak berputus asa.Firman Allah."Jangan engkau berputus asa dengan rahmat Allah"-Asy-Syura:28.

No comments: