Wednesday, July 2, 2008

Tragedi Alam Kubur.

Allah berfirman, 'Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.Dan kami timpakan fitnah bagimu berupa keburukan dan kebaikan.Kepada Kamilah kalian dikembalikan'-Al-Anbiya':35.

Demi Allah,kalian akan mati.Itu adalah kepastian yang tak ada keraguan di dalamnya.Kematian adalah khabar yang tidak dinodai syak wasangka sedikit pun.Ini adalah risalah rabbaniyah yang akan menyedarkan tentang hakikat dunia yang fana'.

Aku belum pernah melihat sesuatu yang lebih pasti dari kematian.Semua yang menjadi angan-angan akan musnah.Demi Allah, kalian akan mati.Ia pasti datang dan tak ada tempat lari darinya.Ia datang dengan tiba-tiba dan tidak pernah mengetuk pintumu untuk meminta izin.Ia sentiasa dekat dengan setiap orang.

Wahai pemilik kematian, mengapa kau turutkan jiwamu mencari kesenangan yang fana'.Maut akan merobek baju dan memisahkanmu dari kesenangan.Mengapa kau hancurkan badanmu untuk meraih kesenangan yang sedikit?

"Katakanlah,'Lari itu sekali-kali tidak berguna bagimu, jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika (kamu terhindar dari kematian) kamu juga tidak akan mengecap kesenangan kecuali sebentar saja" (Al-Ahzab:16).

Berapa banyak orang yang mulia dihinakan oleh kematian.Di atas kepalanya ada bendera yang disembunyikan.

Wahai pemilik kematian, inilah dunia.Seluruh kenikmatannya akan terampas, seluruh angan-angannya hanyalah bualan dan semua harta yang ada di dalamnya akan diwarisi.

Katakanlah,"Kenikmatan dunia sangat sedikit.Sedangkan akhirat lebih baik bagi orang yang bertakwa.Dan kalian tidak akan dizalimi sedikitpun.Di mana pun berada, maut akan menjemput kalian,walau berada di benteng yang kukuh -(An-Nisa:78).

No comments: