Monday, November 17, 2008

Amalan Untuk Almarhum.

Amalan untuk Almarhum atau Almarhumah bererti seseorang beramal atas nama Almarhum atau Almarhumah agar pahala ibadah tersebut dibukukan pada catatan amal Almarhum atau Almarhumah.Menurut Imam Ahmad Bin Hanbal, telah menjadi kesimpulan ulama apa jua jenis kebaikan yang diniatkan untuk dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal, pahalanya akan sampai kepada mereka yang meninggal itu.Amalan-amalan tersebut, di antaranya:
1) Mendoa dan memohon ampun sebagaimana sabda Rasullullah s.a.w"Jika kalian mensolatkan jenazah,berdoalah dengan ikhlas untuknya."
" Ya Allah, berilah keampunan bagi orang yang masih hidup maupun yang telah meninggal di antara kami."
2) Bersedekah.Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Rasullullah s.a.w,"Ya Rasullullah,ibuku telah meninggal.Dapatkah aku bersedekah atas namanya?". Baginda menjawab,"Ya,akan sampai".
3) Berpuasa.Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan,Ibnu 'Abbas berkata,"Seorang lelaki bertemu Rasullullah dan bertanya,"Ya Rasullullah, ibuku telah meninggal dunia, sedangkan ia mempunyai kewajipan berpuasa selama sebulan.Apakah aku dapat memenuhi kewajipan itu untuknya?"Rasullullah s.a.w menjawab,"Jika ibunya mempunyai hutang, apakah engkau akan melunaskan untuknya?"Lelaki itu menjawab,"Ya".Rasullullah s.a.w bersabda,"Sesungguhnya hutang kepada Allah lebih layak untuk ditunaikan".
4) Haji. Al-Bukhari meriwayatkan,Ibnu 'Abbas berkata,"Seorang perempuan dari Juhainah bertemu nabi dan bertanya,"Sesungguhnya ibuku telah bernazar untuk berhaji,tetapi dia tak dapat memenuhinya sampai dia meninggal.Apakah aku boleh berhaji untuknya?"Jawab Rasullullah s.a.w,"Berhajilah untuknya....Tunaikanlah untuknya kerana Allah lebih berhak untuk menerima pembayaran".
5) Solat.Ad-Daruquthni meriwayatkan,seorang laki-laki bertanya Rasullullah sa.w,"Sesungguhnya aku mempunyai ibu dan bapa.Aku berbakti kepada mereka selagi mereka hidup.Bagaimana caranya aku berbakti kepadanya setelah mereka meninggal dunia?"Jawab Rasullullah s.a.w,"Sesungguhnya perbuatan baik setelah mereka meninggal,engkau solat untuk mereka dengan solatmu, dan berpuasa untuk mereka dengan puasamu."
6) Membaca Al-Quran.Hadiah membaca Al-Quran akan sampai pahalanya kepada si mati apabila pembacanya tidak mengambil upah kerana Rasullullah s.a.w mengharamkan mencari nafkah dan kekayaan dengan membaca Al-Quran.Setelah selesai membaca Al-Quran,pembaca mengucapkan,"Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku ini kepada ...(Nama Almarhum atau Almarhumah)."
Kesimpulannya: Membaca Al-Quran adalah satu ibadah dan tidak boleh dipisahkan dari ibadah-ibadah yang lain.Oleh itu pahalanya akan sampai kepada si mati dan perbandingan ini disebut sebagai qiyas jaliy.Qiyas jaliy iaitu qiyas yang terang tidak diperselisihkan oleh ulama bahawa ia adalah hujah dan perlu diamalkan.
Rasullullah s.a.w amat melarang keras jika kita meratap-ratap kematian disertai dengan nihayah, berteriak-teriak sambil merobek pakaian.Ini adalah salah satu adat jahilliyah dan amat bertentangan dengan syariat Islam.
Diriwayatkan juga, bagi sesiapa yang meraung-raung meratap jenazah,maka jenazah tersebut akan tersiksa.Begitu juga seandainya waris-waris simati berebutkan harta simati,maka akan tersiksalah roh simati.Jika perkara buruk begini akan sampai kesannya kepada simati, apakah perlakuan baik dengan berzikir dan membaca Al-Quran tidak sampai pahalanya?Allah Maha Adil dan setiap kebaikan akan diberi ganjaran yang setimpal dengannya.
Oleh itu amat malanglah bagi mereka-mereka yang menolak pembacaan Al-Quran kepada simati seperti membaca Yasin,bertahlil dan berzikir dengan niat dihadiahkan kepada simati.Yang lebih malang lagi bagi mereka yang membida'ahkan perbuatan ini.Apakah mereka sanggup mengatakan perbuatan ini bida'ah apabila dilakukan oleh ibu-bapa,datuk-nenek dan juga saudara-saudara mereka sendiri?Kesihan mereka kerana dituduh oleh anak-anak sebagai pengamal bida'ah yang mungkar disebabkan anak-anak terpengaruh dengan fahaman yang menggelarkan diri mereka sebagai Salafi.

No comments: