Saturday, December 27, 2008

Kenali Wahabi Yang Bertopengkan Al-Salafi.


Puak yang mempromosikan nama mereka sebagai golongan Salaf ataupun golongan Tajdid sebenarnya adalah golongan Wahabi yang membawa aliran atau fahaman Muhammad Ibn Abdul Wahab.Golongan ini bergerak di negara kita dengan menjadikan anak-anak muda sasaran mereka untuk memecah-belahkan umat Islam.Di antara fahaman yang dibawa oleh mereka didakwa mengikut Al-Quran dan As-Sunnah maka pendapat atau fahaman yang lain dari mereka dihukum sesat dan terpesong.Di antaranya ialah:
1) Menolak fahaman bermahzab kepada Imam-Imam yang empat, pada hakikatnya mereka bermahzab "TANPA MAHZAB".
2) Mengadunkan amalan empat mahzab dan pendapat-pendapat lain sehingga membawa kepada talfiq yang haram.
3) Memandang amalan bertaqlid sebagai bida'ah, kononnya mereka berittiba'.
4) Sering mengungkit soal-soal khilafiyyah.
5) Sering menggunakan dakwaan Ijma' Ulama dalam masalah khilafiyyah.
6) Sering bercanggah dengan Ijma' Ulama.
7) Menganggap apa yang mereka amalkan adalah sunnah dan pendapat lain adalah bida'ah.
8) Sering mendakwa orang yang bermahzab sebagai taksub mahzab.
9) Salah faham makna bida'ah sehinggakan mudah membida'ahkan orang lain.
10) Sering berhujah dengan al-tark, sedangkan al-tark bukanlah satu sumber hukum.
11) Mempromosikan mahzab fiqh baru yang dinamakan Fiqh al-Taysir, Fiqh al-Dalil, Fiqh Musoffa dan lain-lain.(yang jelas terkeluar dari empat mahzab).
12) Sering mewar-warkan agar hukum-hakam fiqh dipermudahkan dengan menggunakan hadis "Yassiru wa la tunnaffiru" sehingga menjadi lebih parah daripada "tatabbu' al-rukhas".
13) Sering mengatakan bahawa fiqh empat mahzab sudah ketinggalan zaman.
14) Menolak beramal dengan hadis dhaif.
15) Perbincangan hanya terhad kepada riwayah dan bukan dirayah.

Oleh itu "AWAS" dengan kemunculan dan penerangan mereka tentang fahaman bernama Salafi.

No comments: