Monday, March 9, 2009

Rasullullah s.a.w. Penyelamat Ummah.


Muhammad Bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdu Manaf Bin Qushai Bin Murrah Bin Kilab Bin Lu'ai Bin Ghalib Bin Fihrin Bin Malik Bin Nadhar Bin Kinanah Bin Khuzaimah Bin Bin Mudrikah Bin Ilyas Bin Mudhar Bin Nazar Bin Ma'ad Bin Adnan.

Ibunya Aminah selamat melahirkan anaknya pada waktu subuh hari Isnin 12 Rabiulawal bersamaan 20 April tahun 571 Masihi.

Akhlak dan peribadi Rasullullah s.a.w.

1) As-Syaja'rah (Keberanian).
2) Al-Karam (Pemurah).
3) Al-Iffah (Mengawal Diri).
4) As-Sidq (Benar).
5) Amanah (Tidak Khianat).
6) Sabar.
7) Al-Afwu. (Pemaaf).
8) Ar-Rahmah (Kasih Sayang).
9) Itharus-Salam (Cinta Damai).
10)At-Tawadhu' (Rendah Hati).
11)Az-Zuhdu (Zuhud).

Seperti kata Siti Aishah, akhlak Rasullullah s.a.w. ialah Al-Quran.Allah swt menegaskan dalam surah Ahzab ayat 21,"Sesungguhnya pada diri Rasullullah contoh ikutan yang baik bagi siapa yang mematuhi Allah dan mengharapkan ganjarannya di akhirat".

Lain-Lain Akhlak Rasullullah s.a.w.

1) Setia pada janji.
2) Suka berunding.
3) Gemar bekerja.
4) Baik pergaulannya.
5) Gemar bergurau.

Baginda hanya makan sehari dan lapar sehari.Bila baginda lapar baginda bersyukur kepada Allah dan bersabar di atas ujianNya.

Sabda Rasullullah s.a.w.,"Hidupku di dunia umpama seorang musafir yang berteduh sebentar di bawah sepohom kayu rendang.Bila lelahku hilang aku meneruskan perjalanan".

No comments: