Wednesday, April 1, 2009

Risalah Halus Puak Wahabi!!!!!!!!!

SUNNAH RASULULLAH

Sallallahu Alaihi Wasallam

Dari Abi Najh Allrbad bin Sariah r.a katanya: Telah menaslhatl kaml oleh Rasulullah s.a.w akan satu nasihat yang menggeletarkan hati daripadanya dan menltls air mata. Lalu kami berkata: Ya Rasulullah! Seolah-olahnya Inilah naslhat yang terakhlr, maka berllah kepada kami satu pesan.

Rasulullah S.A.W bersabda: "Aku berwasiat (l>erpesan) kepada kamu dengan bertaqwa kepada Allah dan tetap mendengar serta taat walaupun yang memerlntah kamu adalah seorang hamba sahaya.

Sesungguhnya barang siapa yang hidup selepasku, nescaya ia akan mellhat banyak perselisihan. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para Khulafa Ar-RasyicNn (bagi mendapat pimpinan ke jalan yang betul) dan gigitlah dengan gigi geraham kamu dan jauhi oleh kamu akan perkara yang baharu dlada-­adakan kerana sesungguhnya tiap-tiap bid'ah (perkara yang baru diada-adakan) itu adalah sesat."

Dlrlwayatkan oleh Abu Daud den Termlzl derl Ab! NlIjh A"'rbad bin sarlah.

Untuk meralh kedudukan terhormat dl sisl Allah adalah mudah.

Kunclnya lalah amalkan sunnah Rasulullah s.a.w. Menunalkan sunnah Itu pun sangst rlngsn dan mudah, bahkan boleh dllakukan sambll berlbadah, sambll tldur, sambll makan, berpakalan, bersuci, bermasyarakat, keluar masuk rumah dan dalam saluruh kehldupan klta.

Yang pentlng tanamkan nlat. Jlka bernlat, maka dapatlah pahala sunnah.

KETAHUI DAN AMALKAN SUNNAH RASULULLAH S.A.W ke dalam telefon anda sekali seminggu setiap Jumaat

taip ..... on topsms sunnah smske 33886

1nl adalah perkhldmatan langganen. C8J 50 sen setlap SMS dlterlma setlap Jumaat. TIada yursn pendBftarsn. DlanJurkan oleh NORALHOMESHOP dengan kerJasama EVERWORKS. Tallan DlgI, Maxis den C8lcom sahllje.

Maselah teknlkal? SMS topsms mesaleh anda ke 33886
Risalah sebegini ditabur oleh puak-puak Wahabi ke serata surau dan masjid kononnya untuk mendapat pahala kerana berdakwah.Cara halus yang digunakan oleh puak Wahabi ini dengan bertemakan sunah Rasulullah s.a.w tetapi apabila diteliti ternyata untuk memberitahu bahawa setiap perkara baru yang dilakukan adalah bidaah dan sesat bagi pengamalnya.

Riwayat daripada Abu Nu'aim, aku mendengar daripada Imam As-Syafi'e,"Bidaah itu terbahagi kepada 2 (1) Bidaah Mahmudah (dipuji) (11) Bidaah Mazmumah (dikeji).Apa yang menepati sunnah maka ia adalah mahmud (terpuji) dan apa yang bercanggah dengan sunnah maka ia adalah mazmum (dikeji).
Riwayat daripada al-Balhaqi di dalam kitab Manaqib al-Syafi'e maksudnya:
Al-Muhdathat (perkara-perkara baru) ada 2 bahagian.Perkara baru yang bercanggah dengan Al-Quran,Sunnah,Athar atau Ijma' maka dikatogerikan sebagai bidaah dholalah (yang sesat).

Malangnya puak-puak Wahabi ini tidak mahu menerima ijma' daripada ulama' muktabar maka mereka sewenang-wenangnya membidaahkan segala amalan baik yang telah disepakati oleh ulama' muktabar.Maka sesiapa yang berjumpa dengan risalah sebegini, ambil kesemuanya dan campakkan ke dalam tong sampah kerana ia lebih mulia daripada menimbulkan keluh-kesah umat Islam tentang pengertian bidaah yang sebenar jika kurang mendalami ilmu Islam.


1 comment:

mamah said...

Satu pemikiran yang sangat dangkal lagi bodoh. Terimalah kebenaran itu walau dari siapapun. Islam ini bukan milik awak dan puak-puak awak sorang. Kebenaran itu tetap benar walaupun dari WAHABI. Bunag siokap jumud awak tuu.