Wednesday, June 17, 2009

Berdakwah Dengan Berhemah.

Berdakwah adalah satu tuntutan yang wajib bagi setiap umat Islam. Ini tidak kira samada penyampaian dakwah tersebut kepada orang Islam sendiri ataupun yang bukan Islam. Jika kepada orang Islam, maka pendekatan dakwah lebih kepada memberi peringatan dan pesanan agar kita tidak lalai daripada menunaikan tanggung-jawab sebagai umat Islam. Lain pula halnya jika penyampaian dakwah tersebut disampaikan kepada bukan Islam. Bagi yang bukan Islam, cara pendekatan yang lebih mesra dan begitu berhemah perlu diutamakan agar mereka melihat betapa indahnya Islam untuk dianuti. Perkara asas yang perlu disampaikan ialah tentang kepercayaan kita kepada yang satu iaitu Allah swt sambil kita menerangkan betapa besarnya kekuasaan Allah swt ke atas makhluknya. Penulis sempat bersama-sama dalam program berdakwah kepada bukan Islam apabila rombongan mereka membuat lawatan ke Masjid Negeri Shah Alam, Selangor baru-baru ini. Pegawai-pegawai masjid telah membawa mereka melihat keindahan Masjid Negeri Shah Alam sambil menyampaikan dakwah secara begitu berhemah sekali. Ikutilah sedikit sedutan yang saya sempat rakamkan.

No comments: