Monday, November 21, 2011

Forum Perdana : Bida'ah : Antara Hasanah & Dhalalah.

Alhamdulillah, pada 19 Nov. 2011, bertempat di hadapan Pejabat Pustaka Syeikh Nuruddin (PSN) di Bandar Pinggiran Subang, dapat saya merakamkan Forum Perdana yang diadakan untuk dikongsi bersama-sama bagi sesiapa yang tidak dapat menghadiri majlis yang penuh bermakna itu.Perbincangan tajuk yang diadakan begitu penting sekali agar semua umat Islam dapat memahami apakah yang dimaksudkan dengan Bida'ah.

Video 1
Video 2
Video 3
Video 4.

Harapan saya, semoga PSN Sdn. Bhd akan menjadi tonggak kepada penerbitan buku-buku yang berteraskan Ahli Sunnah Wal Jamaah yang sebenar dalam mendidik masyarakat untuk membaca bahan bacaan oleh ilmuan Islam beraliran Ahli Sunnah Wal Jamaah yang diakui taraf keilmuannya dan memiliki sistem pendidikan yang bersanad sehingga kepada Rasulullah s.a.w. Tahniah PSN Sdn. Bhd.

No comments: