Thursday, May 31, 2012

Menjawab Isu-Isu Khilafiyah Wahhabiy.


Baca Surah Yasin Pada Mayat.


Pendedahan Buku-Buku Wahhabiy.


Isu Bacaan Tahlil.

Sebagai umat Islam yang cintakan amalan-amalan yang disepakati oleh jumhur ulama, maka wajib untuk kita mempertahankan amalan-amalan ini agar tidak pupus disebabkan ada anasir-anasir yang jahat ingin melemahkan hati umat Islam dari mendekati Allah swt. Isu-isu khilafiyah yang sering dicanang-canangkan oleh golongan Wahhabiy menyebabkan ramai umat Islam terpedaya dengan slogan Wahhabiy yang berkata, "Berpegang Kepada Al-Quran & As-Sunnah" sehingga mengenepikan pandangan ulama-ulama Muktabar yang sering mengajar umat Islam dengan amalan-amalan yang begitu baik untuk diadakan.Berpeganglah kita dengan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Ulama dan Qias agar kita lebih memahami urusan agama seperti apa yang disampaikan oleh Ulama-Ulama Muktabar.