Monday, October 1, 2012

Jauhi Dari Ustaz-Ustaz Yang Mengelirukan.

Kedua-dua pemuda ini pernah ditangkap ketika menyampaikan pengajian mereka, seorang di Taman Sri Ukay Hulu Kelang, manakala seorang lagi di I'ttiba Us-Sunnah Kuala Pilah, Markas Wahhabiy.Mereka ditangkap dengan alasan tidak memiliki tauliah untuk mengajar namun sebaliknya penangkapan mereka adalah disebabkan sering menyampaikan fahaman-fahaman yang mengelirukan umat Islam yang tidak mengikuti apa yang telah disepakati oleh jumhur Ulama Muktabar.Seringkali mereka berdua akan mengeluarkan kenyataan dengan memetik kata-kata dari tokoh-tokoh Wahhabiy yang shaz seperti Ibn Taimiyyah,Bin Bazz, Sheikh Nasaruddin Al-Albani, Syeikh Uthsaimin dan yang lain-lainnya sedangkan tokoh-tokoh yang mereka sebut itu bukanlah di kalangan Ulama Muktabar.Fatwa yang dikeluarkan oleh Ulama Muktabar seperti Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar As-Qalani, Imam Suyuti,Imam Baihaqi,Imam Izzudin Abdissalam, Imam Qastalani dan yang lain-lainnya sering mereka pinggirkan kerana begitu taksubnya mereka dengan pandangan shaz yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh Wahhabiy.Maka tidak hairan jika seringkali mereka akan melontarkan setiap amalan-amalan yang dilakukan oleh umat Islam yang bukan datangnya daripada Nabi Shallallahu Alayhi Wassalam sebagai Bida'ah yang mungkar sedangkan apa yang telah dilakukan oleh para Ulama-Ulama silam adalah mengikut garisan Al-Quran, As-Sunnah dan athar para sahabat.Semoga umat Islam tidak terpengaruh dengan fahaman-fahaman yang pelik yang dibawa oleh mereka ini dengan slogan berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah sedangkan setiap pengambilan hukum mestilah daripada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qias dan ini menunjukkan bahawa mereka seolah-olah lebih memahami isi kandungan Al-Quran dan Hadis tanpa perlu mengambil penafsiran para Ulama-Ulama Mujtahid.

No comments: