Monday, October 1, 2012

Kekejaman Golongan Wahhabiy.

Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik, Imam Ahmad dan lain-lainnya, Nabi Shallallahu Alayhi Wassalam telah mengingatkan tentang akan berlakunya fitnah terbesar dalam agama dari sebelah Timur Madinah yang dikenali sebagai Najd.Pengasas Wahhabiy, Muhammad Ibn Wahab yang berasal dari Najd telah mencetuskan berbagai-bagai perbalahan sehingga kumpulan Wahhabiy ini telah membunuh ribuan umat Islam termasuklah para Ulama yang berketurunan Nabi.Sehingga kini, penguasaan golongan Wahhabiy terhadap kedua-dua kota suci umat Islam iaitu Mekah dan Madinah sehinggakan menghalang para jemaah haji yang ingin berdoa dengan mengadap makam Rasulullah Shallallahu Alayhi Wassallam dengan tuduhan para penziarah telah melakukan kesyirikan.Kitab yang ditulis sendiri oleh Muhammad Ibn Wahab, Fathul Majid telah membongkar segala penyelewengan yang dilakukan oleh golongan Wahhabiy tetapi kitab ini telah diedit semula oleh golongan Wahhabiy untuk menyembunyikan segala bukti tentang perkataan-perkataan Muhammad Ibn Wahab yang mengkafirkan para Ulama yang tidak mengikut jalan dakwahnya.

No comments: