Saturday, February 23, 2013

Kesempurnaan Dalam Solat.

Program Cinta Ilmu terbitan TV al-Hijrah musim kedua akan membincangkan berkenaan cara melaksanakan solat dengan sempurna, bermula daripada bersuci, berwudu', bertayamum, pergerakan dalam solat, bacaan dalam solat dan sebagainya sehinggalah ke akhirnya yakni berdoa kepada Allah swt sesudah bacaan-bacaan wirid yang warid dari Hadis-Hadis Nabi dibacakan.Ini memandangkan, kebanyakan daripada masyarakat tidak mengambil berat dalam melaksanakan solat dengan sempurna hatta terbabit juga dengan Imam-Imam yang ada pada hari ini dilihat di kebanyakan masjid-masjid dan surau-surau meremehkan perkara sunnah mengakibatkan solat makmum yang dipimpin juga tidak sempurna. Al-Faqir berasa bertuah kerana senantiasa dapat turut sama bersama Tuan Guru Syeikh Muhammad Nuruddin, seorang Ulama Nusantara yang diiktiraf keilmuannya dan banyak bimbingan dan didikan yang diberikan kepada Al-Faqir untuk menambah ilmu, apatah lagi Al-Faqir juga terlibat dalam mengajar masyarakat cara melaksanakan solat dengan sempurna.Semoga Cinta Ilmu musim kedua ini akan memberi kefahaman kepada semua masyarakat agar dapat melaksanakan ibadat solat sebagimana yang ditunjukkan oleh Baginda Nabi Shallallahu Alayhi Wassalam agar ibadat solat yang kita lakukan itu sesuai dengan Firman Allah yang mahfumnya,"Sesungguhnya Solat Itu Dapat Mencegah Daripada Perbuatan Keji dan Mungkar". Maka dengan itu, apalah gunanya solat yang dilakukan dalam keadaan tidak sempurna yang akhirnya perbuatan dan sikap kita masih lagi belum berubah dengan baik dan tetap lagi melakukan perkara-perkaa yang dimurkai oleh Allah SWT.

No comments: