Monday, November 25, 2013

Ceramah Perdana Masjid Aleya Kuala Ina Pulau Sebang Melaka

Alhamdulillah, dengan izin dari Allah jua, al-Faqir telah dapat menyampaikan ceramah perdana di Masjid Aleya Kuala Ina Pulau Sebang Melaka. Ceramah bertajuk "Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah" bagi memberi pencerahan kepada umat Islam tentang bahaya fahaman Syiah dan Wahhabiy Mujassimah. Ceramah al-Faqir bermula pada jam 7:30 malam dan berakhir pada jam 9:15 malam telah dihadiri oleh begitu ramai masyarakat setempat dan juga dari luar daerah. Sememangnya majlis pencerahan sebegini perlu diperbanyakkan demi memperkasakan aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah berteraskan kepada apa yang dibawa oleh Imam Abul Hassan al-Asya'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi.Rata-rata para hadirin berpus-hati dengan apa yang disampaikan dan Insya Allah, pencerahan sebegini akan diteruskan lagi di daerah yang lain pula.Semoga apa yang disampaikan memberi input yang berharga kepada hadirin demi menjaga aqidah Ahlus Sunnah Wal Jmaah yang sebenarnya.

No comments: